„A törvény, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő embernek joga van az akadálymentes és biztonságos környezethez, még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését, az Alkotmány és a diszkrimináció tilalmát kimondó törvények pedig nem járnak az előítéletek, a gondolatokat béklyóba verő, káros sztereotípiák felszámolásával. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő ember valóban egyenlő esélyekkel élhesse az életét, a legszélesebb értelemben vett módon, morálisan és fizikailag is akadálymentes világnak kell őt körülvennie. Fontos, hogy a speciális igényeinek megfelelő, okos segítséget empatikus és toleráns módon, emberi méltósága tiszteletben tartásával kapja meg a többségi társadalom tagjaitól. Ez a szolidaritás az alapja annak, hogy minden ép ember azzal a tudással és biztonsággal élhesse az életét, hogy ha neki lenne szüksége társadalmi segítségre, ő is megkapná.” Kálmán Zsófia

(In: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György. Bp. : Osiris, 2002.)

 

Elérhetőségek:
Sopron, Kossuth Lajos utca 10.

Ügyfélfogadás: szerda, 10:00 – 12:00

A szolgálat elérhető munkanapokon 8:00 – 16:00 között a  20/503-1689 telefonszámon.

Email: tamogatoszolgalat-sopron@gyerko.hu

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?

A szolgáltatást olyan fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe – kortól függetlenül –, akik fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban  részesülnek.

 • látássérült,
 • mozgáskorlátozott,
 • értelmileg akadályozott
 • hallássérült,
 • halmozottan fogyatékos,
 • autista személyek.

Milyen segítséget nyújt a szolgálat?

–          személyi szállítás előre egyeztetett időpontban

 • nevelési-oktatási intézménybe
 • egészségügyi intézményekbe
 • közintézményekbe
 • különböző programokra, fejlesztésekre
 • munkahelyre
 • rokonokhoz, ismerősökhöz

–         személyi segítés a fogyatékos személy körüli teendők ellátására

 • segítségnyújtás étkeztetésben, öltözködésben, mosakodásban
 • háztartási munkák segítése
 • bevásárlás megbízás alapján vagy a segített személlyel együtt
 • ügyintézés megbízás alapján vagy a segített személlyel együtt
 • kísérés a segített személy által kért helyekre, programokra

Az igénybevétel feltételei

 • szociálisan rászoruló személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy az, aki vagy akinek szülője emelt összegű családi pótlékban részesül, kedvezményesen veheti igénybe a szolgáltatást.
 • szociálisan nem rászoruló személy, aki egészségkárosodott, de fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban nem részesül, önköltségi áron veheti igénybe a szolgáltatást.

Az igénybevétel módja

 • Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő (vagy törvényes képviselője) kérelmére történik. Az igényt be lehet jelenteni személyesen a szolgálat irodájában, telefonon, faxon, e-mailen.
 • Az igény a szolgálatvezetőhöz érkezik, aki segít a probléma feltárásában, majd rögzíti az igényt, annak gyakoriságát.
 • Ezután szerződésben rögzítik a szolgáltatás formáját, idejét (határozott, határozatlan), valamint a fizetendő, a szociális rászorultságnak megfelelő térítési díj mértékét.
 • Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti a szolgáltatást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

 

PÁLYÁZATOK

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0051
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004

Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel.: + 36 99 524 361
E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
© 2024 Minden jog fenntartva! Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete