Az otthon nem az, ahol laksz, hanem ahol megértenek.”

/Cristian Morgenstern/

A Családok Átmeneti Otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként biztosítja a (1997. XXXI. Gyvt. 52. § (2). Bekezdése szerinti ) átmeneti gondozást.

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Tevékenységének helye: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a.

Elérhetősége: 99/524-362,     20/503-7275

                              csao-sopron@gyerko.hu

Férőhelyek száma : 20 fő (gyermekekkel együtt), így otthonszerű ellátást

tudunk biztosítani a befogadott családoknak.

Elhelyezési feltételek:

10962169_853875684670325_2123594520_n 10966932_853876508003576_301615252_n

A szülő és gyermeke számára az együttes lakhatást, külön lakószobában biztosítjuk. Az elhelyezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét Önkormányzat rendelet határozza meg. Az Otthonban 7 szoba, és 1 krízisszoba áll a lakók rendelkezésére.

Az ellátottak köre:

A családok átmenetei otthona azon családi környezetükben krízishelyzetbe került gyermekeknek és szüleinek nyújt szállást:

  • Akiknek soproni, harkai, ágfalvi, kópházi és fertőrákosi állandó bejelentett lakhellyel rendelkeznek.
  • Maguk is akarják a családi helyzetük mielőbbi rendezését.
  • Negatív bőrgyógyászati és tüdőszűrő vizsgálati eredménnyel rendelkeznek.
  • Akik betartják az Intézményi jogviszonnyal járó jogokat és kötelezettségeket.
  • Az otthon fogadja az azonnali elhelyezést igénylő krízishelyzetbe került rászorultakat, a szakmai programban meghatározott időtartamra.

Az intézményben folyó munka a családok önkéntes együttműködésén alapul, alapvető eszköze a folyamatos kapcsolattartás a kliensekkel, amelynek keretében a családok speciális helyzetét, szükségleteit figyelembe véve kerülnek kidolgozásra a közösen megvalósítandó célok, illetve azok a feladatok, amelyeket a klienseknek és az intézmény munkatársainak kell megvalósítania e célok elérése érdekében.

A Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőknek, gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez.

Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében.

Szolgáltató tevékenységünk célja, alapelvei:

Tevékenységünk legfontosabb alapelve a megelőzés. Szeretnénk a magunk eszközeivel hozzájárulni a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. Segíteni a szülőket kötelezettségeik teljesítésében, elősegíteni, hogy a gyermekek saját családjukban nevelkedhessenek fel.

A gondozottaknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy sorsukat saját kezükbe véve képesek legyenek, tanulmányaik folytatására, képzéseken való részvételre, pályaválasztásra, munkahelyteremtésre, lakásproblémájuk megoldására.
Fontos feladat, hogy tanulják megtervezni, és megfelelő szinten vezetni gazdálkodásukat. Képesek legyek saját és családjuk ügyeinek intézésében. Lépjenek előre a szülői eredményesség és a társadalomban való érvényesülés terén. Kapjanak mintákat a harmonikus családi életről, a szabadidő értelmes és tartalmas eltöltéséről is.

A Családok Átmeneti Otthona dolgozói folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti az ellátásban részesülők életét és fogadja a krízishelyzetbe került családokat.

A Családok Átmeneti Otthonának munkatársai:

1 fő részlegvezető: Kovács Judit

2 fő családgondozó: Csapóné Katona Andrea, Németh Imréné

3 fő gondozó: Kovács Gáborné, Némethné Herczeg Margit, Tóth Boglárka

1 fő pszichológiai tanácsadó: Tengerdi Ágnes

PÁLYÁZATOK

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0051
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004

Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel.: + 36 99 524 361
E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
© 2024 Minden jog fenntartva! Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete