gyaoKik vehetik igénybe?

-            Sopron és a hozzá tartozó kistérségi településeken élő, családban nevelkedő, 3-18 éves korú gyermekek.

-          Az a gyermek, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.

-          Azok a családban élő gyermekek,akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradtak, vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

-        A gondozást szükségessé tévő élethelyzet adódhat lakhatási, életvezetési, egészségügyi problémákból, illetve családon belüli konfliktusokból

-     Ez az elhelyezés hatósági  intézkedést nem igényel, a szülő szülői felügyeleti jogát nem érinti, továbbra is felelős a gyermekéért.

Meddig szól a gondozás?

-          A gyermekek átmeneti gondozása, a szülő kérésére, vagy beleegyezésével, a szülővel kötött megállapodás alapján történik, a problémák, krízishelyzetek megoldásának idejére

-          A gondozás a megállapodásban meghatározott ok fennállásáig- akár néhány naptól- legfeljebb 12 hónapig tarthat.

-          Az elhelyezés a szülő kérésére 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható

-         Amennyiben a tanulói jogviszonyban álló gyermek az átmeneti gondozás időtartama alatt tölti be a 18. életévét, kérelemre szükség esetén az átmeneti gondozás időtartama meghosszabbítható a tanítási év végéig.

-          A lakóhelyéről önkényesen eltávozott  gyermek számára biztosított ellátás időtartama maximum 3 nap.

Mit biztosítunk a gondozás ideje alatt?

-          Teljes körű ellátást biztosítunk a gyermekeknek, ideiglenesen pótoljuk a szülői gondoskodást.

-       Az Otthonban 12 gyermeket tudunk egyidejűleg fogadni. Életkoruknak megfelelő ellátást biztosítunk számukra, segítjük tanulásukat és szabadidejük hasznosa eltöltését.

-     A gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai ( bölcsőde, óvoda, iskola, védőnő, háziorvosa)továbbra is változatlanul fenntarthatóak

-          Elősegítjük, hogy a szülők rendszeresen tarthassák a kapcsolatot gyermekeikkel, részt vegyenek gyermekeik életében, hogy kötődésük a legkevésbé sérüljön.

-     Célunk, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval, meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, azaz megszűnjenek azok a tényezők, amelyek a gyermek családon belüli nevelését veszélyeztetik, hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.

A Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott ellátásért térítési díjat kell fizetni.

Kedves Szülő, Gyermek, Családtag, Pedagógus, Szakember!

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal, ha úgy érzi, hogy Ön, vagy hozzátartozója, rokona, ismerőse, diákja, ügyfele, gondozottja problémájának ellátásunk biztosításával segíteni tudunk.

Részletes tájékoztatást adunk a szolgáltatás biztosításának feltételeiről, lehetőségeiről, s próbálunk közösen megoldást keresni a problémájára.

A GYÁO munkatársai

 

PÁLYÁZATOK

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0051
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0030
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004

Sopron és Környéke
Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a
Tel.: + 36 99 524 361
E-mail: gyerko-sopron@gyerko.hu
© 2024 Minden jog fenntartva! Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete